Bestillingsvilkår

Du vil motta et pristilbud på din forespørsel etter omfang og i henhold ledig kapasitet med anvisning om betaling for bookingen.
Stiftelsen reserverer plass KUN etter at innbetaling har skjedd.

1 - Bestillingen er gyldig når du har innbetalt beløpet
2 - Ved avbestilling tidligere enn 14. dager før ankomst refunderes 50% av innbetalt beløp
3 - Ved avbestilling 7-14 dager før ankomst refunderes 30% av innbetalt beløp
4 - Ved avbestilling senere enn 7 dager før refunderes 10% av innbetalt beløp