Deltakere i kulturavsponsorpoolen "Ta vare på et fiskevær" 2021-2023

Ivaretakelse av materiell og immateriell kulturarv er en av vår tids viktige oppgaver. For å planlegge for framtiden må vi ha inngående kunnskap om fortiden. Vern gjennom bruk - det er på den måten man best kan ta vare på fortiden.

Disse virksomhetene bidrar økonomisk med tilskudd i dette arbeidet!