Visningssenteret

Visningssenteret har følgende innhold:

  • Presentasjon av stedets historie fra yngre steinalder til i dag
  • Dokumentasjon om Riksantikvarens fredning at stedet i 1994
  • Etableringen av Stiftelsen Tinden Handelssted 2004
  • Bildedokumentasjon fra bygningsvernarbeidet 2005-2020
  • Hyggelig kafe´ møblert med rorbumøbler (kopier av orginale møbler fra stedet)

Tekster er levert av Reidar Bertelsen (arkeolog), Johan Borgos (historiker) og Stiftelsen Tinden Handelssted.

© 2024tindenhandelssted